PERSONDATAPOLITIK


Ball Wholesale A/S, Kløvermarken 29, 7190 Billund (herefter ”Ball”) udbyder bl.a. en webshop på hjemmesiden under domænenavnet www.zizzi.dk (”Webshoppen”), en Facebook side på https://da-dk.facebook.com/zizzi.dk (”Facebook-siden”), ligesom Ball udbyder medlemskab til Club Zizzi, som giver adgang til nyhedsbreve, eksklusive tilbud, invitationer til lokale events og arrangementer, inspiration, stiltips og anden information om fashion trends (”Club Zizzi”).

I forbindelse med at du anvender hjemmesiden under www.zizzi.dk, Webshoppen, Facebook-siden, og/eller at du tilmelder dig og benytter Club Zizzi, indsamler vi i Ball en række personoplysninger om dig og sine aktiviteter, som senere behandles, i overnssetemmelse med Persondataloven.


De oplysninger, vi behandler, er:

Dit for- og efternavn, alder, køn, fysiske adresse, e-mail adresse, telefonnummer, tøjstørrelse, hvilken fysisk Zizzi butik, som du er tilknyttet, samt dine aktiviteter herunder f.eks. de bestillinger du måtte have placeret ved brug af Webshoppen og onsite adfærd.

Oplysningerne om dig opbevares i ikke-krypteret form, ligesom de heller ikke transmitteres i krypteret form.

Personoplysningerne anvender vi for at give dig adgang til de services, der er indeholdt på Webshoppen, Facebook-siden og/eller som Club Zizzi medlem, til at ekspedere de eventuelle bestillinger, som du måtte placere på Webshoppen, til at monitorere eventuelle forbedringsmuligheder for de services, der udbydes på Webshoppen, Facebook-siden og/eller gennem Club Zizzi, og under overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondata- og bogføringsloven.

Herudover har vi registreret, om du har accepteret vores Handelsbetingelser, om du har tilmeldt dig Club Zizzi, om du har accepteret Ball’s Information om brugen af cookies, og om du har accepteret at modtage elektroniske henvendelser.

På din anmodning skal Ball oplyse dig om, hvilken typer af oplysninger, Ball behandler vedrørende dig, behandlingens formål, hvem der kan modtage dine oplysninger, og hvorfra disse oplysninger stammer. For at anvende Webshoppen, Facebook-siden og/eller Club Zizzi skal du læse og acceptere denne Persondatapolitik.

PERSONDATAPOLITIK FOR BALL WHOLESALE A/S

1. FORMÅL MED PERSONDATAPOLITIKKEN

1.1 Formålet med Ball’s persondatapolitik er at forklare, hvordan Ball indsamler, beskytter og anvender oplysninger, som kan henføres til en bestemt person.

1.2 Nærværende persondatapolitik omfatter Ball’s behandling af persondata, som indsamles om dig som kunde hos Ball, når du registrerer og bruger Webshoppen på hjemmesiden under domænenavnet www.zizzi.dk, Facebook-siden, som Club Zizzi medlem, eller hvis du i øvrigt har accepteret at modtage materiale fra Ball.


2. DEFINITION

2.1 Ved ”persondata” forstås her oplysninger af enhver art, der kan bruges til at identificere dig som fysisk person, eller som relaterer sig til dig.


3. HVILKE OG HVORFOR INDSAMLER BALL PERSONDATA?

3.1 Ball behandler oplysninger om dig, herunder dit for- og efternavn, din adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, alder, tøjstørrelse, oplysninger om dine aktiviteter herunder forespørgsler, bestillinger, interesser, fokusområder, søgninger m.v.

3.2 Ball har brug for at behandle persondata vedrørende dig for at kunne drive sin virksomhed f.eks. for at kunne indgå aftaler med kunder ved behandling af kunders kontaktdata (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre) på baggrund af kunders ønsker og forespørgsler, for at kunne udvikle og levere koncepter og produkter samt relaterede ydelser indenfor områder, der relaterer sig til tøj, sko, hovedbeklædning og accessoires, til administrative- og markedsføringsmæssige formål f.eks. behandling af kunders interesse- og fokusområder, klarlægning af Ball’s produkter og ydelsers udbredelse, hvorvidt Ball’s Handelsbetingelser er accepteret, hvorvidt der er anmodet om at modtage elektroniske henvendelser, hvorvidt der er sket tilmelding til Club Zizzi, til at fremsende tilbud, invitationer, nyheder, konkurrencer, spørgeskemaer samt til tekniske formål.

3.3 Ball forpligter sig til kun at behandle persondata i det omfang, det er nødvendigt for de ovenfor angivne formål.


4. INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER

4.1 Ball indsamler persondata, når du bliver registreret som Club Zizzi medlem, når du benytter dig af hjemmesiden og/eller Webshoppen under www.zizzi.dk, samt når du benytter dig af Facebook-siden.

4.2 Ball kan også modtage alle former for persondata og andre oplysninger om dig fra forretningspartnere.

4.3 Ball modtager og registrerer automatisk oplysninger i Ball’s serverlog fra din browser, herunder bl.a. cookies. Ball har udarbejdet ”Information om brugen af Cookies”, som kan læses på hjemmesiden under www.zizzi.dk.


5. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG OFFENTLIGGØRELSE

5.1 Ball vil ikke videregive eller sælge dine persondata til tredjemand.

5.2 Ball vil dog – hvis det er nødvendigt - videregive dine persondata til andre firmaer, personer eller myndigheder i følgende tilfælde:

5.2.1 Hvis Ball har opnået dit samtykke hertil;

5.2.2 Ball er nødt til at dele oplysningerne for at kunne levere det produkt eller den tjeneste, som du har anmodet om eller tilmeldt dig;

5.2.3 Ball reagerer på stævninger, eller andre retslige skridt;

5.2.4 Ball opdager, at dine handlinger ved brug af Ball produkter og/eller tjenester er i strid med Ball’s Handelsbetingelser, denne Persondatapolitik eller Ball’s Information om brugen af cookies og/eller den til enhver tid gældende lovgivning;

5.2.5 Ball er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lov;

5.3 Uanset foranstående giver du ved tiltrædelse af denne Persondatapolitik udtrykkeligt samtykke til, at Ball kan videregive persondata vedrørende dig til Ball’s koncernforbundne selskaber, herunder Ball ApS og Ball Wholesale ApS, samt til Ball’s samarbejdspartnere, herunder Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, som administrerer Club Zizzi på vegne af Ball, samt til Ball’s IT-leverandører Raptor, Precis Digital, Inmobile Aps og Hesehus, forudsat at ingen af disse anvender dine persondata i videre omfang end beskrevet her.


6. MULIGHEDER FOR AT REDIGERE OG SLETTE PERSONDATA

6.1 Dine persondata bliver først slettet eller ændret, når du enten anmoder Ball om at gøre dette, når Ball selv vurderer, at Ball ikke længere har brug for dine oplysninger, eller hvis dine personoplysninger skal ændres.

6.2 Uanset pkt. 6.1. er Ball dog af hensyn til regnskabslovgivningen forpligtet til at opbevare nogle af dine persondata i minimum 5 år fra din seneste ordreafgivelse på Webshoppen.

6.3 Hvis du selv på et tidligere tidspunkt, end beskrevet i pkt. 6.2, ønsker at slette eller ændre dine persondata, skal du skriftligt kontakte Ball herom (se kontaktdata nedenfor).


7. INDSIGT

7.1 Du kan til enhver tid anmode Ball om at oplyse, hvilken specifik information, Ball har registreret om dig, og til hvilket formål informationen er blevet anvendt.

7.2 Du kan rette henvendelse til: Ball Wholesale A/S, Kløvermarken 29, 7190 Billund, e-mailadresse: kundeservice@zizzi.dk.


8. ÆNDRINGER I BALL’S PERSONDATAPOLITIK

8.1 Opbevaring af persondata er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.

8.2 Ball kan løbende og frit revidere denne Persondatapolitik.

8.3 Den til enhver tid gældende Persondatapolitik kan findes på hjemmesiden under domænenavnet www.zizzi.dk. Eventuelle ændringer, justeringer, revideringer m.v. vil være gældende fra offentliggørelsestidspunktet på hjemmesiden - også for så vidt angår de tidligere registrerede persondata.